Κατερίνα Παπαδημητρίου

Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια

Νομικές μεταφράσεις

Πολυετής εμπειρία και εξειδίκευση στη μετάφραση από και προς την Αγγλική Γλώσσα κάθε είδους νομικού κειμένου.

Πέραν των νομικών σπουδών σε αγγλικό Πανεπιστήμιο, η μακρόχρονη συνεργασία με εξωχώρια τραπεζικά ιδρύματα και η παροχή νομικών υπηρεσιών σε αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προσέδωσαν πλούσια εμπειρία στο δίγλωσσο χειρισμό πολύπλοκων νομικών κειμένων ποικίλου περιέχομένου.